Reklamácia a vrátenie tovaru

Vyskytol sa problém s objednávkou, alebo s tovarom? Nebojte sa určite ho vyriešime!

Reklamačný poriadok, postup pri reklamovaní tovaru v záručnej dobe a informáciu o alternatívnom riešení sporov nájdete v Obchodných podmienkach odsek 6 a 7.
Informácie o odstúpení od zmluvy a postup pri vrátení tovaru nájdete v Obchodných podmienkach odsek 5.
Pred odoslaním tovaru nás prosím informujte prostredníctvom elektronického formulára.

Orgán dozoru a dohľadu

Slovenská obchodná inšpekcia
Odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
Prievozská 32, P.O. Box 5
820 07 Bratislava 27